Vil du bidra?

Aktivtmed bidrar til 11 av FNs 17 bærekraftmål!

Vil du, din organisasjon, kommune eller bedrift bidra?

«Aktivtmed: ALLE får mulighet til å løse bærekraftmålene = et mer likeverdig samfunn».

Sliter din kommune med høyt antall barn og unge i lavinntektsfamilier?

Ønsker du at din kommune skal gi alle barn og unge like muligheter?

Ønsker du å gjøre en forskjell for noen du bryr deg om?

Det er stor samfunnsøkonomisk gevinst i å sørge for tidlig innsats og forebygge i stedet for å «reparere».

Aktivtmed skal være en felles plattform for å koordinere eksisterende tilbud fra frivillige organisasjoner, private aktører, kommunene og eventuelt NAV.

Aktivtmed skal sikre at alle barn kan delta aktivt på fritidsaktiviteter og få en meningsfull hverdag.

Aktivtmed-appen benyttes som rabattkort på ulike tjenester. Den web-baserte appen kan også brukes sammen med et ordinært betalingskort.
Betalingskortet brukes for å betale for kino, sportsutstyr, klær eller andre ting.

Aktivtmed-løsningen kan tilpasses hver enkelt kommune.

Verktøyet Aktivtmed vil gjøre at det blir kort vei fra søknad til bevilgning.