Digitalt verktøy

App til barn og ungdom

Alle barn og unge skal ha like muligheter!

Aktivtmed er et verktøy i form av en App. Denne appen kan alle barn og unge får tilgang til.

Appen, skal kunne benyttes til å få rabatt til fritidsaktiviteter, sportsutstyr, klær, kollektivtransport, psykisk helsehjelp med mer.

Appen gir også barn og unge som lever i lavinntektsfamilier frihet til å velge hva pengene skal gå til. Barn og unge trenger å være sammen, slik at de kan utvikle seg, lære av hverandre og oppleve likeverd.

Aktivtmed skal sikre at pengene går direkte til barna.

Digital plattform

Aktivtmed kommer i tillegg til, eller kan bidra til bedre utnyttelse av allerede etablerte tiltak, i en felles digital plattform for frivillige organisasjoner, private aktører, kommune og eventuelt NAV.