Team medlemmer.

Anette Lunner

Tittel: Gründer/Daglig leder

Tlf: 920 62 939

Marit Lillegård Valseth

Tittel: Gestaltveileder

Tlf: 476 51 140

Sigbjørn Tønnesland

Tittel: IT-ansvarlig

Tlf: 951 95 701

Silje Frich Thuland

Tittel: Psykomotorisk fysioterapeut

Tlf: 920 67 209

Historien bak Aktivtmed

Idéen om Aktivtmed startet med gründeren Anette Lunner. Hun er genuint opptatt av likeverd blant barn og unge, samtidig som hun vet at mange barn og unge i samfunnet i dag ikke opplever at de er like mye verdt.

 

Dette kan handle om familier som lever med lavinntekt og ikke har råd til at barna deres deltar på ulike aktiviteter. Det kan også handle om mobbing, lav selvfølelse og generelt om det å falle utenfor. Hun har selv erfart hvordan det er å leve som enslig mor som selvstendig næringsdrivende med god økonomi og plutselig bli en del av statistikken på grunn av alvorlig sykdom. Dette er erfaringer hun har tatt med seg i utviklingen av Aktivtmed.

Med seg på laget har hun fått med seg en IT selskapet Sourceit AS, en gestaltveileder og en psykomotorisk fysioterapeut. 

Vi deler alle den samme visjonen:

Barn og unge trenger å være sammen. Slik kan de utvikle seg, lære av hverandre og oppleve likeverd.

Samarbeidspartnere og bidragsytere