Tilbud i Aktivtmed

Barn i lavinntekt

Gjennom Aktivtmed, kan barn og unge i lavinntektsfamilier få dekket ulike fritidsaktiviteter, sportsutstyr, klær, feriereiser, transport og psykisk helsehjelp.Et bankkort med tilhørende app, skal sikre at pengene går direkte til barna. Andre barn og unge kan laste ned appen for å få rabatt til ulike aktiviteter, klær osv. På sikt får alle barn mellom 6 -18 år dekket  fritidsaktiviteter gjennom Fritidskortet.

Transport/kollektiv-transport

Barn som bor i utkanten, kan ha problemer med å komme seg til ulike aktiviteter. Det kan skyldes at foreldrene ikke har råd til å kjøre eller det er dårlig kollektivtilbud i området. Fritidskortet til Regjeringen dekker fritidsaktiviteter, men ikke transport.

 

Aktivtmed-appen gjør at barn og unge kan bestille og finne transport til ulike aktiviteter.

Gjennom Aktivtmed, kan man også få støtte til kollektivtransport og foreldre kan avtale samkjøring til og fra aktiviteter.

Foresatte

Balansekoden

Læringsorientert fysioterapi

Aktivtmed skal være et ubyråkratisk tilbud, hvor det er kort vei fra søknad til bevilgning. Det er mange ulike tilbud og tiltak i samfunnet i dag, men det er uoversiktlig å finne frem, i tillegg kan det være en høy terskel for å søke om hjelp.

 

Aktivtmed, samler allerede etablerte tiltak, slik at det kan bli enklere for foreldrene å få hjelp.

 

Aktivtmed, gir foreldre mulighet for å søke om å få dekket ulike utgifter for barna. Foreldrene kan melde seg på en matsvinn- og utstyrsordning. I tillegg kan de få psykisk helsehjelp, økonomi- og gjeldsrådgivning.

Balansekoden er et tilbud om psykisk helsehjelp. Barna kan kontakte vår psykomotoriske fysioterapeut direkte gjennom appen. Der kan man avtale videosamtale eller vanlig time. 

Balansekoden vektlegger enkle, håndfaste og effektive verktøy for å håndtere stress og angst på en overkommelig og diskre måte. Verktøyet integreres i hverdagen på en enkel måte, og man lærer å ta kontroll på tankene og følelsene med kroppen.

Psykisk- og fysisk helse

Tvedestrand Fysioterapi og Rehabiliteringssenter har fokus på fysisk og psykisk helse. I tillegg tilbys det styrketrening.