Hva er Aktivtmed?

Aktivtmed er en web-basert app for barn og unge, hvor barn gis mulighet til å motta støtte til ulike fritidsaktiviteter uavhengig av foreldrenes økonomi. Barn og unge i lavinntektsfamilier kan i tillegg få støtte til sportsutstyr, klær, ferier, transport og psykisk helsehjelp. 

 

Aktivtmed er i tillegg en teknisk og administrativ løsning, med en felles digital plattform for frivillige organisasjoner, private- og offentlige aktører og eventuelt NAV.

Aktivtmed kommer i tillegg til, eller kan bidra til bedre utnyttelse av allerede etablerte tiltak til barn og deres foresatte.

Aktivtmed kan bidra til å forenkle kommunale oppgaver, samt redusere de økende utgiftene i offentlig sektor. 

Vi bidrar til 11 av FNś 17 bærekraftmål 

 

Aktivtmed = "Alle får mulighet til å løse bærekraftmålene = et mer likeverdig samfunn".

Formålet vårt

Aktivtmed skal bidra til at alle barn og unge skal få like muligheter til en meningsfull hverdag og på den måten skape et mer likeverdig samfunn.

image.png
 
trist gutt.jpg

 Vår visjon

"Barn og unge trenger å være sammen, slik kan de utvikle seg, lære av hverandre og oppleve likeverd"

Barna trenger din støtte i dag!