Aktivtmed

appen

Line separator

Aktivtmed er en web-basert app som alle barn og unge kan laste ned. Barn i lavinntektsfamilier får gratistilbud, mens øvrige barn får rabatt.

 

Aktivtmed sin web-løsning forenkler og automatiserer prosessene både hos brukerne og bidragsyterne.

Løsning 

Aktivtmed kan gi barn og unge i lavinntektsfamilier større frihet og en meningsfull hverdag. Med frihet, mener vi frihet til velge hva pengene som er tildelt kan brukes til. Frihet betyr også at man har større frihet i hverdagen til å være med andre barn. 

Barn og unge trenger å være sammen, slik kan de utvikle seg, lære av hverandre og oppleve likeverd. 

Å leve med fattigdom, kan føre til dårlig fysisk og psykisk helse, dårligere skoleresultater og drop-outs. 

Aktivtmed ønsker å identifisere i tidlig alder og følge dem gjennom barnehage, skole og videre ut i arbeidslivet. Barn og unge skal slippe å bekymre seg for økonomi. På den måten håper vi at vi kan unngå at fattigdom går i arv.

barn I lavinntekt

Gjennom Aktivtmed, kan barn og unge i lavinntektsfamilier få dekket ulike fritidsaktiviteter, sportsutstyr, klær, feriereiser, transport og psykisk helsehjelp.

Transport

Gjennom Aktivtmed får man dekket utgifter til transport/kollektivtransport 

Balansekoden

Balansekoden er et tilbud om psykisk helsehjelp. Barna kan kontakte vår psykomotoriske fysioterapeut direkte gjennom appen. 

Foresatte

Aktivtmed, samler allerede etablerte tiltak, slik at det kan bli enklere for foreldrene å få hjelp.