Søk
  • anettelunner

Lavterskeltilbud psykisk helsehjelp

I dag er det dessverre lang ventetid for å komme inn på BUP for de som sliter med depresjon, angst og liknende. I pilotperioden i Gjerstad kommune, vil barn og unge som bor i en lavinntektsfamilie, få et lavterskeltilbud om psykisk helsehjelp. Vår psykomotoriske fysioterapeut, Silje Frich Thuland, samarbeider med skolehelsetjenesten og helsestasjonen i Gjerstad. Dette vil gi et tverrfaglig, helhetlig og ikke minst rask hjelp til de som trenger det.


Mange unge ønsker ikke å prate, derfor kan psykomotorisk fysioterapi fungere bedre. Psykomotorisk fysioterapi tar utgangspunkt i sammenhengen mellom muskelspenninger og følelser, og at traumatiske hendelser, sykdom eller langvarige belastninger påvirker kroppen.


Silje tar i bruk Balansekoden i sin behandling av pasientene. Balansekoden vektlegger enkle, håndfaste og effektive verktøy for å håndtere stress og angst på en overkommelig og diskret måte. Verktøyet integreres i hverdagen på en enkel måte, og man lærer å ta kontroll på tankene og følelsene med kroppen.


Her kan dere lese om lavterskeltilbudet som Tromsø kommune har opprettet:


https://fontene.no/nyheter/tromso-her-far-barn-og-unge-rask-psykisk-helsehjelp-uten-henvisning-og-venteliste-6.47.777549.25529e70e3?fbclid=IwAR3DfWAZKtw9j9GnYO7_GmX8tQe3Zvql2YLxS1rp4ePu4PaGHOT0jr0jNU832 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle