Vilkår for bruk

Velkommen til Aktivtmed!

Aktivtmed bygger teknologier og tjenester som gir folk mulighet til å ta kontakt for å abonnere på løsningen Aktivtmed, søke om støtte eller bidra med støtte. Disse betingelsene styrer din bruk av hjemmesiden, chatten og de andre produktene, funksjonene, appene, tjenestene, teknologien og programvaren vi tilbyr, unntatt der vi uttrykkelig angir at separate betingelser gjelder.

Vi tar ikke betalt av deg for bruken av hjemmesiden.Ved å bruke siden eller produktene våre, samtykker du at vi kan gi relevante tjenester til deg eller for den du representerer. 

Ved henvendelse eller bruk av Aktivtmed:

  • bruk det samme navnet du bruker til daglig

  • oppgi nøyaktig informasjon om deg selv eller den du representerer

  • du er enig i at du ikke skal innlate deg i adferd eller støtte andre i følgende:

   1. Du kan ikke bruke produktene våre til å gjøre eller dele noe

   - som bryter våre betingelser, standarder eller andre betingelser og retningslinjer hos Aktivtmed

   - som er ulovlig, villedende, diskriminerende eller uredelig

   - som krenker eller bryter noen andres rettigheter, inkludert immaterielle rettigheter.

   2. Du kan ikke laste opp virus eller ondsinnet kode eller gjøre noe som kan deaktivere,                            overbelaste eller forringe riktig bruk eller utseendet til produktene våre. 

   3.  Du kan ikke få tilgang til eller samle inn data fra produktene våre på en automatisert måte

       (uten vårt forhåndssamtykke) eller prøve å få tilgang til data du ikke har tillatelse til.

Vi kan fjerne eller blokkere innhold som bryter disse bestemmelsene. Vi kan også fjerne eller begrense tilgangen innholdet, tjenestene eller informasjonen din hvis vi anser det som rimelig nødvendig for å unngå eller begrense ugunstige juridiske eller regulatoriske konsekvenser for Aktivtmed.

Du kan ikke bidra i Aktivtmed hvis:

  • Du er domfelt seksualforbryter

  • Du har forbud mot å motta våre produkter, tjenester eller vår programvare i henhold til gjeldende lovverk.

  • Du tidligere har deaktivert kontoen din på grunn av brudd på betingelsene eller retningslinjene våre.

Oppdatering av betingelsene:

Vi arbeider kontinuerlig med å forbedre tjenestene våre og utvikle nye funksjoner for å forbedre produktene våre for deg og brukerne. Det kan derfor hende at vi må oppdatere disse betingelsene fra tid til annen for at de skal gjenspeile tjenestene og praksisene våre på en nøyaktig måte. Vi gjør bare endringer hvis bestemmelsene ikke lenger tilstrekkelige eller rimelige og tar tilstrekkelig hensyn til dine interesser. Straks oppdaterte betingelser er gjeldende, er du bundet av dem hvis du fortsetter å bruke produktene våre.

Gi din støtte i dag!